ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ:ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް: ފައިލް ފޮޓޯ
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް އަންނަ ގައުމެއް ކަމަށާއި ޗައިނާ އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއެރުވުމަށާއި ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެއްކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސޯދަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ވަނީ ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށާފައެވެ. އަދި ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންތައް ގެނެސްގެން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: