ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ކުއްލި ޚަބަރު

ލައިވް ބްލޮގް: އަލިފާން ރޯވުން

އެސްބީއައި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި. މި ހާދިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތިބީ ތާށިވެފައި. ފުލުހުންނާއި ފަޔަރުންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

ފާޅުގައި މެމްބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކެއް ވަގުތުން ޓްވީޓު ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. މި ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަން ނުކުރާ އެތައް މިނިސްޓްރީއެއް، އަދި ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ މިނިސްޓަރުންތަކެއް ތިބިއިރު ފައްޔާޒަށް އަމާޒުކޮށް މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވީ ސަބަބާއި މެދު ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

އަދި ފައްޔާޒަކީ ސަރުކާރު އުފެދުނު ފަހުން މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފަހައްޓާ، އެތައް މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ، އޭގައި ކުލަ ވެސް ޖެއްސެވި މިނިސްޓަރު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މެމްބަރުން ވެސް ދިޔައީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ބައެއް މެމްބަރުން އެކަން ނިންމާލީ ކުރު ގޮތަކަށެވެ. ޓްވީޓު ކުރެއްވި ހަމައެކަނި އިބާރާތަކީ "ފައްޔާޒަށް އިތުބާރު އެބައޮތް" ކަމަށެވެ.

އިތުރު އަޕްޑޭޓްއެެއް ނެތް!.
    ވަރަށް ގަދަ

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/sangu.mv/public_html/wp-content/plugins/dw-reactions/dw-reactions.php on line 200
    0%ވަރަށް ގަދަ
    0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
    ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟