ކުއްލި ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ބައެއް ސަފީރުންނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އައު ސަފީރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން- (ފޮޓޯ: ސަންގު ފައިލް ފޮޓޯ)
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ސްރީލަންކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރުންނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު  ވަނީ ވަކިވަކިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި އައު ސަފީރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ކޮހޮނަ ވަލަވޭ ނިމާލް ދަރްމަކީރްތި ކަރުނަރަތުނަ އާއިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި ދެމެދުއޮޮތް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވެޭނެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވާރާކުރެވިފައެވެ. ސަފީރު ނިމާލް ދަރްމަކީރްތި ކުރިން ހުންނެވީ ސްރީލަންކާއިން މިއަންމާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުނަވާ ސަފީރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެވަނައަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރެ ކެރޮން ރޮސްލާއާއެވެ. މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރެވެ. ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރ ހަމްފްރީ އާރޓިންގްޓަން ޑޭވީ ދޫނިދޫގައި ހުންނެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަލަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވާކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

 

ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކުރެްވުމުގެ ތެރެއިން

މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިއަދު ވަނީ ކިއުބާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހުއާނާ އެލީނާ ރާމޯސް ރޮޑްރިގޭޒް އާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެޤައުމުން ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: